• Polski
    • English
    • Deutsch

Dotacje UE 2017

21 Kwiecień 2017

 

 

 

 

 

 

 

„Informujemy, że firma Radmot Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. realizuje projekt z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt.: „Udział firmy Radmot w charakterze wystawcy w targach Hannover Messe 2017r.”

Celem projektu jest:

-  zwiększenie rozpoznawalności firmy Radmot na rynkach zagranicznych w zakresie konkurencyjności i innowacyjności wykonywania detali metalowych;

- zwiększenie liczby kontraktów handlowych zagranicznych;

- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;

- wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.

Planowane efekty:

Udział firmy Radmot w charakterze wystawcy w targach Hannover Messe 2017 oraz oferta firmy w znacznym stopniu przyczynią się do Promocji Marki Polskiej Gospodarki jako interesującego rynku pozyskania produktów i usług zaawansowanych technologicznie i konkurencyjnych cenowo.

Wartość projektu: 68146,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 33060,00 PLN.”