• Polski
    • English
    • Deutsch

Informacja o anulowaniu postępowania dotyczącego Zapytania Ofertowego nr 8/2017 na Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 38431000-5)

16 Styczeń 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu firmy Radmot Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. informujemy, że postępowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 8/2017 na Zakup  i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału zostało anulowane z przyczyn formalnych.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i liczymy na Państwa zrozumienie.