• Polski
    • English
    • Deutsch

Praktyki

W czasie wakacji 2017 w RADMOT praktyki odbyło 6 studentów: Wojtek, Piotrek i Mateusz z Politechniki Warszawskiej, Karolina z Politechniki Wrocławskiej, Patrycja z Politechniki Lubelskiej oraz Kasia z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Firma RADMOT przygotowała specjalny program praktyk, który charakteryzował się nieszablonowymi projektami dotyczącymi wielu zagadnień działalności firmy. Program praktyk został dopasowany do praktykantów, którzy rozwijają swoje umiejętności w różnych dziedzinach nauki. Stażyści w zespołach interdyscyplinarnych pracowali m.in. nad:

  • Programem Ambasador- jest to jedna z form współpracy ze środowiskiem szkolnym i akademickim, polegająca na promowaniu i dbaniu o wizerunek firmy. Ambasadorzy to osoby, które posiadają aktualne informacje na temat projektów realizowanych w firmie oraz możliwości rozwoju poprzez staże i praktyki
  • Optymalizacją ustawienia maszyn produkcyjnych
  • Konstruowaniem i modelowaniem detali produkowanych w firmie RADMOT
  • Projektowaniem nowej aranżacji i ustawień biur
  • Opracowaniem koncepcji i produkcją filmu podsumowującego praktyki

Trójka naszych stażystów- Karolina, Wojtek i Mateusz- pracowała w dziale konstruktorskim. W tym czasie mogli wykorzystać w praktyce wiedze i umiejętności zdobyte w czasie studiów z zakresu grafiki inżynierskiej, projektowania oraz konstruowania maszyn i urządzeń. Podczas praktyk nauczyli się pracować w programie komputerowym typu CAD-SOLIDWORKS, w którym modelowali części oraz sporządzali dokumentację techniczną.

Dużym sukcesem było również stworzenie od podstaw programu Ambasador dla naszego przedsiębiorstwa. Wymagało to zapoznania się z działaniami jakie istnieją aktualnie na rynku oraz sprecyzowania strategii dopasowanej do profilu i potrzeb firmy. Dzięki praktykom w firmie RADMOT stażyści mogli od strony praktycznej poznać, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo produkcyjne. Studenci nabyli bardzo dużo nowych umiejętności, poznali nowych ludzi, którzy zawsze służyli im pomocą w powierzonych zadaniach. Wymienione zadania stażystów to oczywiście tylko wybrane ich działania. Stworzyli bardzo fajny zespół, który zawsze miał dużo chęci do nowych wyzwań jakie stawiała przed nimi firma RADMOT.

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy działań poszczególnych stażystów:

Karolina stworzyła wizualizację stanowiska z robotami FANUC, co wymagało pogłębienia wiedzy z zakresu robotyki. Zaprojektowała do ćwiczeń SMED. Zaaranżowała wstępny projekt ustawienia nowego biura dla dwóch działów. Pracowała także nad wizualizacją stoiska montażowego dla nowych produktów, który miał być funkcjonalny i dopasowany do potrzeb pracowników.

Do głównych zadań Wojtka należało tworzenie i nanoszenie poprawek projektów detali w programie SOLIDWORKS oraz wykonywanie brakującej dokumentacji technicznej. Zaprojektował ustawienie hali produkcyjnej oraz stoisko promocyjne na potrzeby Programu Ambasador. Razem z Karoliną przerobili przyrząd do wykonywania detali.

Mateusz, który również pracował w dziale konstruktorskim opracował projekt dwóch przyrządów, który bez wątpienia ułatwił pracownikom wykonywanie swoich obowiązków. Aktualizował i nanosił poprawki na rysunki techniczne. Zredagował również instrukcje usprawniającą działania i dopasowaną do sprecyzowanych zaleceń.

Piotr w czasie praktyk pomagał przy realizacji nowych przedsięwzięć, głównie przeprowadzał analizy na temat planowanych działań. Opracował „wikipedię” dotyczącą anodowania, dzięki czemu poszerzył swoją wiedzę jak sprawdza się ten proces w praktyce.

Patrycja podczas stażu zajmowała się zmianami na stronach internetowych wymagających znajomości języka HTML oraz CSS. Wykonywała proste grafiki i projekty w programie Corel Draw. Przygotowała prezentację firmy RADMOT. Razem z Kasią zbudowały zasady działania Programu Ambasador oraz wdrożenie go w życie firmy.

Kasia zajmowała się głównie działaniami marketingowymi firmy. Pomagała przy realizacji procesów promocyjnych, które były aktualnie prowadzone. Miała możliwość uczestnictwa w spotkaniach związanych z promowaniem firmy, co było bardzo pouczającym doświadczeniem. Razem z Piotrkiem brała udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej nowych produktów.