• Polski
    • English
    • Deutsch

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Zapytanie Ofertowe nr 1/2018 na „Zakup i montaż defektoskopu do analiz wad materiału”

18 Styczeń 2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Zapytanie Ofertowe nr 1/2018 na  „Zakup i montaż defektoskopu do analiz wad materiału”         

Zapraszamy do przedstawienia oferty na  „Zakup i montaż defektoskopu do analiz wad materiału”   (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 38431000-5)zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie.

Termin składania ofert: 29.01.2018 r.