• Polski
    • English
    • Deutsch

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 dotyczące zakupu i montażu zautomatyzowanego magazynu na narzędzia

15 Marzec 2018

Zapraszamy do przedstawienia oferty na  Zakup i montaż zautomatyzowanego magazynu na narzędzia  (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 42000000-6) zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie.

Termin składania ofert: 23.03.2018 r.