• Polski
    • English
    • Deutsch

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Zapytanie Ofertowe nr 8/2017 na „Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowgo do analiz wad materiału”

01 Grudzień 2017

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Zapytanie Ofertowe nr 8/2017 na  „Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału” 

        

Zapraszamy do przedstawienia oferty na  „Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału”   (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 38431000-5)zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonym dokumencie.

Termin składania ofert: 11.12.2017 r.