• Polski
    • English
    • Deutsch

Wyniki konkursu dotyczącego Zapytania ofertowego nr 1/2018 na „Zakup i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 38431000-5).

20 Luty 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy Radmot Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących Zapytania ofertowego nr 1/2018 na „Zakup  i montaż defektoskopu ultradźwiękowego do analiz wad materiału (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 38431000-5)”. Niniejszym informujemy, że w wyniku  postępowania dotyczącego wyboru oferty  wybraliśmy  firmę

DPIdea S. C.

Ul. Spokojna 28

81-549 Gdynia

 

Zwycięzcy gratulujemy!