• Polski
    • English
    • Deutsch

Wyniki konkursu dotyczącego Zapytania ofertowego nr 3/2018 na Zakup i montaż zautomatyzowanego magazynu na narzędzia (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 42000000-6)

26 Marzec 2018

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy Radmot Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. dziękujemy Państwu za przedstawienie ofert dotyczących Zapytania ofertowego nr 3/2018 na Zakup i montaż  zautomatyzowanego magazynu na narzędzia (kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień : 42000000-6).

Niniejszym informujemy, że w wyniku  postępowania dotyczącego wyboru oferty  wygrała  firma:

TECHMAR

ul. Równoległa 63A

42-200 Częstochowa

 

Zwycięzcy gratulujemy!